Arvoja ja asenteita

Arvomaailmoja joita haluan sydämestäni toteuttaa ja vaalia

Elämänkatsomuksellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja riippumaton,
avoin ja hyväksyvä ja kunnioittava asenne. Jokaisella on oma totuus. jokainen meistä tietää oman parhaansa parhaiten sydämessään.

Kestävä kehitys ja luonnon vaaliminen, ihminen osana luontoa sekä vastuussa sen huolehtimisesta, ei sen hallitsijana. Rakastan äitimaata ja pyrin valitsemaan arjessani äitimaata syvästi arvostaen ja kiittäen.

Auttaminen ja avun vastaanottaminen, tehdään se toisille minkä toivoisimme itsellemme tehtävän.
Maailmassa saa sitä mitä antaa.