Visio & missio

Arvoja, joita haluan sydämestäni toteuttaa ja vaalia

Win-win-win yhteistyö. Toiminta pohjautuu siihen, että pyritään vilpittömästi saamaan aikaan oivalluksia ja lopputuloksi, joissa kaikki voittaa minä, te ja Äitimaa.

Kestävä kehitys ja luonnon vaaliminen, ihminen osana luontoa sekä vastuussa sen huolehtimisesta, ei sen hallitsijana.

Vilpitön hyvyys ja rehellisyys, toiminnan pohjana on sydämellinen toiminta, jonka tavoitteena on aikaan saada hyvyyttä ja oikea-arvoista menestystä.

Elämänkatsomuksellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja riippumaton,
avoin, hyväksyvä ja kunnioittava asenne. Jokaisella on oma totuus. Jokainen meistä tietää oman parhaansa parhaiten sydämessään.

Auttaminen ja avun vastaanottaminen, tehdään se toisille minkä toivoisimme itsellemme tehtävän.
Maailmassa saa sitä mitä antaa.

Missio

Miksi Valoavain ja Eija Selina on olemassa?

Sydämen tahto ja halu todistaa omaa ja toisten eheytymistä kohti yhä parempaa terveyttä ja onnellisempaa elämää eri elämän osa-alueiden kautta.

 

Visio

Toiminnan tavoitteena on toimia elämäni aikana satojen ja tuhansien Suomalaisten aikuisten tukena itseoivalluksen, henkilökohtaisen kasvun ja tietoisen hyvinvoinnin tiellä.

Sekä auttaa ja todistaa samojen arvojen kautta toimivien yritysten toiminnan asemoitumine, tehostuminen ja asiakasvirtojen kasvu.