Arvot

visio & missio

Arvomaailmoja joita haluamme sydämestämme toteuttaa ja vaalia

Elämänkatsomuksellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja riippumaton,
yritys ei edusta mitään tiettyä edellä mainituista.

Kestävä kehitys ja luonnon vaaliminen, ihminen osana luontoa sekä vastuussa sen huolehtimisesta, ei sen hallitsijana

Valinnan vapaus, jokaisella ihmisellä on vapaus valita ja haluamme kunnioittaa sitä,
jokainen meistä tietää oman parhaansa parhaiten sydämessään.

Auttaminen ja avun vastaanottaminen, tehdään se toisille minkä toivoisimme itsellemme tehtävän.
Maailmassa saa sitä mitä antaa.

Visio

Valoavain on Suomessa merkittävä tienraivaaja joka on nostanut vaihtoehtohoitojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvoa yhteiskunnassa osoittamalla konkreettisesti

  • menetelmien ja toimintojen vaikutuksen sairastamisen sekä sairauspoissaolojen radikaaliin vähenemiseen
  • liikevoittojen kasvuun kaikilla toimialoilla ja henkilöstöasteilla
  • yksilöiden elämän laadun paranemiseen ja kotitalouksien vaurastumiseen.

Missio

Missiomme on kanssakulkea, ohjata ja opastaa jokainen meistä omalle polulleen kiinni kestävään terveeseen ja onnelliseen elämään, joka johtaa koko kansan hyvinvoinnin ja vaurauden kasvuun.